Stadspark Delft Zuid-Oost in ontwikkeling

16-05-2010: woensdag 19 mei zal in de tweede workshop klimaatadaptatieplan de uitgewerkte project ideeën gepresenteerd worden en van commentaar worden voorzien. In totaal zijn er 6 ideeën uitgewerkt, te weten Kanaalhof, watertuinen, groene gevels en daken, Mekelpark, TNO gebied en Groen en waterbeheer. Voor Kanaalhof (het stadspark) zijn 6 ontwerpen gemaakt door Heleen Bothof, waarvan er uiteindelijk 2 zijn geselecteerd voor verdere uitwerking.

Op zondag 30 mei 2010 organiseert de ANWB samen met gemeenten de Dag van het Park. Alle gemeenten in Nederland worden weer uitgenodigd om mee te doen met dit groene evenement. Voor de zesde editie van de Dag van het Park werken we o.a. samen met de Bomenstichting, die in 2010 haar 40-jarig jubileum viert. Het thema van de Dag van het Park 2010 is dan ook ‘Bomen’. ‘Bomen’ in het park, ‘bomen’ over het park, bomen kijken, voelen, zoeken, klimmen, bewonderen, planten…. Het kan allemaal tijdens de Dag van het Park! Helaas heeft de Gemeente Delft zich niet aangemeld voor dit evenement. Dit kan nog op de website
http://www.dagvanhetpark.nl! .

14-04-2010: In het kader van de workshops klimaatadaptatieplan Delft Z-O heeft de belangenvereniging het projectplan Stadspark Delft Z-O ingediend. Heleen Bothof (bewoner en architect) die hieraan een belangrijke bijdrage heeft geleverd, heeft het projectvoorstel gepresenteerd, waarna het in een werkgroep is besproken. Professor Waterman reageerde direct enthousiast en sloot zich met zijn waterkenniscentrumplan hierbij aan. Behalve de gunstige klimaatadaptieve effecten van een alternatieve inrichting van het monumentale gebied creeert het een belangrijke meerwaarde voor de uitstraling van de TU-Delft en kan het van belangrijke toegevoegde waarde zijn voor de stad Delft (inwoners en toerisme). Bekijk hier de volledige presentatie voor het Stadspark. Lees hier het volledige verslag van deze inspirerende avond.

In december 2009 is een werkgroep binnen de belangenvereniging aan de slag gegaan om te de mogelijkheden te onderzoeken voor de oprichting van een Stadspark in het TU Noord gebied. Aanleiding daarvoor is dat in het wippolder gebied in tegenstelling tot andere wijken in de stad een dergelijke voorziening ontbreekt en de structuurvisie 2030 een forse verdichting van deze wijk voorziet.

Nu het bestemmingsplan TU Noord grotendeels is vernietigd door de RVS in mei 2009 en de RvS zich kritisch heeft uitgelaten over e haalbaarheid van de bouwplannen bij de Botanische tuin staan alle mogelijkheden weer open voor een alternatieve inrichting van het gebied. De financiele crisis heeft alle partijen ertoe doordrongen dat groen en duurzaamheid loont en onlosmakelijk verbonden dient zijn met de stadsontwikkeling.

Het doel van de werkgroep is om de mogelijkheden te onderzoeken voor een park voor het centrum, als verbindend geheel in Delft ZO en als onderdeel herinrichting TU Noord om daarmee de leefomgeving van de hele wijk te verbeteren, zoals het ecosysteem (natuur, milieufuncties zoals beter klimaat en waterberging, “groene long”), als sociaal (ontmoetingsruimte, verbinding bewoners en studenten, spelen/bewegen). De werkgroep zal de mogelijkheden verkennen en daarop een programma van eisen maken op basis wij met hulp van deskundigen een voorstel naar gemeente/ontwikkelaar willen uitwerken. Lees hier het programma van eisen/presentatie.

 

 

Belangenvereniginig TU Noord 2010